Mine bestillinger

Grunnkurs MC

Grunnkurs MC er et obligatorisk kurs for alle som skal kjøre motorsykkel.

For å starte med kjøretimer på en trafikkskole må du ha deltatt.

Kurset er ikke det samme som trafikalt grunnkurs, og førerkort i andre klasser fritar deg ikke fra å delta.

I løpet av kurset skal du få en grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

Pris: 990 kr

Statens vegvesen har skrevet en guide om hvilke trinn du må gjennom for å ta førerkort for klasse A1, A2 og A. Du kan alltid se hvor langt du er i føreropplæringen, på Din side.

Hvert trinn har definerte mål for hva du skal kunne. Du finner disse i trafikkopplæringsforskriften

Vegdirektoratet fastsetter læreplaner for trafikkopplæringen i hver klasse. Læreplanene tar utgangspunkt i forskriftens mål og krav til undervisning.

Oppmøte på trafikkskolen.

Skroll til toppen