Mine bestillinger

Utvidelseskurs A2 til A

Etter å ha hatt førerrett for mellomtung motorsykkel i 2 år kan du utvide førerretten til tung motorsykkel.

Kurset har en varighet på 7 timer og foregår med inntil 2 medelever. Dere kjører hver deres sykkel (skolesykkel eller egen). For hver deltager på kurset får du 500 kr i rabatt.

Du kan alltid se hvor langt du er i føreropplæringen, på Din side.

Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A2 til A har definerte mål for hva du skal kunne. Du finner disse i trafikkopplæringsforskriften

Vegdirektoratet fastsetter læreplaner for trafikkopplæringen i hver klasse. Læreplanene tar utgangspunkt i forskriftens krav til mål og undervisning. Læreplanen for klasse A kan du lese her.

Lærer
Magnus

Kjøretøy
Honda CB650R

Kjøretimer starter og avslutter på trafikkskolen om ikke annet er avtalt.

Når kan du øvelseskjøre?
For å øvelseskjøre må du ha trafikalt grunnkurs og være fylt 15 år. Minstealder for å få førerkort er 16 år

Krav til ledsager
Ledsager må være fylt 25 år og ha hatt førerkort i klasse A1 sammenhengende de siste 5 årene. Ledsageren kan kjøre etter deg på egen motorsykkel (A2/A). Eksempelvis hvis nyttelasten på din motorsykkel er for lav.

Krav til kommunikasjon
På vei eller andre område som ikke er avsperret, skal den som er med deg, kunne instruere deg via toveis kommunikasjonsutstyr.

Både du og ledsager må ha refleksvest med bokstaven L på ryggen.

Du må ikke ta ny teoriprøve.

Her kommer tilrettelegging

Skroll til toppen