Mine bestillinger

Trafikant i mørket

Trafikant i mørket er en del av trafikalt grunnkurs og foregår i bil i reelle trafikksituasjoner.

Trafikklæreren kjører, og du som er elev, er passasjer.

Pris: 2 000 kr

Lærere

Magnus

Oppmøte på trafikkskolen.

Du kan øvelseskjøre fra du er 16 år etter å ha deltatt på trafikalt grunnkurs. Har du fylt 25 år er du fritatt deler av trafikalt grunnkurs og kan øvelseskjøre. Minstealder for førerkort er 18 år.

Den du øvelseskjører må ha fylt 25 år og ha hatt førerkort i klasse B minst 5 år sammenhengende. Bilen skal ha en rød L og et ekstra innvendig speil.

Skroll til toppen