Mine bestillinger

Utvidelseskurs A1 til A2

Har du førerkort for lett motorsykkel og vil utvide til mellomtung motorsykkel har du to alternativer.

Med 2 års førerrett på lett motorsykkel må du ikke avlegge ny førerprøve.

Dersom du er 18 år, men ikke har 2 års førerrett på lett motorsykkel må du avlegge ny førerprøve hos Statens vegvesen.

Opplæringen starter med et obligatorisk utvidelseskurs.

Du kan alltid se hvor langt du er i føreropplæringen, på Din side.

Obligatoriske kurs ved utvidelse fra klasse A1 til A2 har definerte mål for hva du skal kunne. Du finner disse i trafikkopplæringsforskriften

Vegdirektoratet fastsetter læreplaner for trafikkopplæringen i hver klasse. Læreplanene tar utgangspunkt i forskriftens krav til mål og undervisning. Læreplanen for klasse A2 kan du lese her.

Lærer
Magnus

Kjøretøy
Yamaha MT07

Kjøretimer starter og avslutter på trafikkskolen om ikke annet er avtalt.

Når kan du øvelseskjøre?
For å øvelseskjøre må du ha trafikalt grunnkurs og være fylt 15 år. Minstealder for å få førerkort er 16 år

Krav til ledsager
Ledsager må være fylt 25 år og ha hatt førerkort i klasse A1 sammenhengende de siste 5 årene. Ledsageren kan kjøre etter deg på egen motorsykkel (A2/A).

Krav til kommunikasjon
På vei eller andre område som ikke er avsperret, skal den som er med deg, kunne instruere deg via toveis kommunikasjonsutstyr.

Både du og ledsager må ha refleksvest med bokstaven L på ryggen.

Du må ikke ta ny teoriprøve.

Her kommer tilrettelegging

Skroll til toppen