Mine bestillinger

Tung Motorsykkel A

Med klasse A kan du kjøre en tung motorsykkel uten effekt- eller vektbegrensning.

Kjøretimepris: 1 000 kr

Hos Statens vegvesen kan du lese hvilke trinn du må gjennom for å ta førerkort for klasse A. Du kan alltid se hvor langt du er i føreropplæringen, på Din side.

Hvert trinn har definerte mål for hva du skal kunne. Du finner disse i trafikkopplæringsforskriften

Vegdirektoratet fastsetter læreplaner for trafikkopplæringen i hver klasse. Læreplanene tar utgangspunkt i forskriftens krav til mål og undervisning. Læreplanen for klasse A kan du lese her.

Lærer
Magnus

Kjøretøy
Yamaha MT-07

Oppmøte Åshaugveien 31 på Sem (Statens veivesen) om ikke annet er avtalt.

Når kan du øvelseskjøre?
For å øvelseskjøre må du ha trafikalt grunnkurs og være fylt 20/22 år. Minstealder for å få førerkort er 22/24 år

Krav til ledsager
Ledsager må være fylt 25 år og ha hatt førerkort i klasse A sammenhengende de siste 5 årene.

Krav til motorsykkelen
I klasse A må du kjøre tung motorsykkel.

Krav til kommunikasjon
På vei eller andre område som ikke er avsperret, skal den som er med deg, kunne instruere deg via toveis kommunikasjonsutstyr.

Både du og ledsager må ha refleksvest med bokstaven L på ryggen.

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Du må ha med ørepropper med AUX og fullt kjøreutstyr.

Skroll til toppen